seo

Thông báo nhận Thư mời học bổng PVFCCo

In

Mời những SV có tên dưới đây đến Phòng Công tác Sinh viên nhận Thư mời HB PVFCCo.

Hạn cuối nhận Thư mời: 15g ngày 23/12/2011

0812474 Nguyễn Đăng Thành 04/12/1990 CNTT
0912279 Đinh Thị Lý 22/06/1991 CNTT
0812600 Nguyễn Ngọc Tường 03/06/1990 CNTT
0812313 Nguyễn Vũ Nhật Minh 12/09/1990 CNTT
0812519 Trần Thiên Tính 02/06/1990 CNTT
1012229 Nguyễn Ngọc Lưu 28/07/1992 CNTT
1012359 Phạm Ngọc Sơn 07/10/1992 CNTT
0922199 Lưu Thị Thanh Phượng 27/07/1991 CN Môi trường
0814088 Đỗ Minh Huy 27/02/1990 Hóa
0814019 Huỳnh Minh Châu 08/09/1990 Hóa
0814051 Thạch út Đồng 16/06/1989 Hóa
0822100 Nguyễn Thị Bắc Hợi 27/11/1990 CN Môi trường
0822282 Nguyễn Thị My Trang 10/07/1990 CN Môi trường
0914186 Cao Thảo Quyên 07/10/1991 Hóa
своими руками
wow