seo

Thông báo v/v tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho SV hệ Cao đẳng, VLVH, Từ xa tốt nghiệp đợt tháng 4/2014

In

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_______________

Số:  36/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

TP. HCM, ngày 02 tháng 6 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng, hệ Từ xa, hệ VLVH tốt nghiệp đợt tháng 4/2014

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho những  sinh viên tốt nghiệp hệ Cao đẳng, hệ Từ xa, hệ VLVH tốt nghiệp đợt tháng 4/2014 như sau:

- Thời gian tổ chức lễ: 9g00 ngày 14/6/2014 (thứ 7).

- Địa điểm:  Giảng đường 1 - 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q5.

- Thời gian đăng ký dự lễ: 10 và 11/6/2014 tại phòng Công tác Sinh viên.

Buổi sáng: 8g30 – 11g00

Buổi chiều: 13g30 – 16g00

- Thời gian tập trung để hướng dẫn và nhận lễ phục: 14g00 ngày thứ 6 (13/6/2014) tại Giảng đường 1. Sinh viên phải mang theo CMND để nhận lễ phục.

Lưu ý: sinh viên nào vắng mặt ngày 13/6/2014 sẽ không được dự lễ trao bằng tốt nghiệp vào ngày 14/6/2014.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

P. TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

Nguyễn Thanh Nguyên

своими руками
wow