seo

Thông báo danh sách nhận thẻ sinh viên (sinh viên đăng ký làm lại thẻ từ ngày 09/6 đến ngày 20/6/2014)

In

Nhà trường thông báo đến tất cả các sinh viên đăng ký làm lại thẻ sinh viên trong khoảng thời gian từ ngày 09/6/2014 đến ngày 20/6/2014 đến nhận thẻ sinh viên mới, cụ thể:

  1. Danh sách sinh viên nhận thẻ: xem tại đây
  2. Thời gian: kể từ ngày ra thông báo (chỉ giải quyết trong thời gian tiếp sinh viên)
  3. Địa điểm:
  • Đối với sinh viên khóa 2012 và khóa 2013 bậc đại học, hệ chính quy: nhận tại cơ sơ Linh Trung, Thủ Đức - Dĩ An, Bình Dương
  • Các sinh viên các khóa còn lại (bao gồm bậc đại học và cao đẳng): nhận tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

своими руками
wow