Danh mục Tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Thông báo chuyển sang hệ tự túc của các học viên cao học khoá 18/2008 đợt 1

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ sáu, 13 Tháng 5 2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHUYỂN SANG HỆ TỰ TÚC CỦA CÁC

HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 18/2008 ĐỢT 1

 

Căn cứ theo quy chế đào tạo sau đại học hiện hành, Phòng Đào tạo sau đại học thông báo danh sách các học viên Khóa 18/2008 đợt 1 đã hết thời hạn trình luận văn thạc sĩ (Đính kèm danh sách). Các học viên này nếu có nguyện vọng tiếp tục thực hiện luận văn thạc sĩ thì phải làm thủ tục chuyển sang dạng học viên tự do.

 

1. Thời gian học tự túc: Từ 1/10/2011 đến hết 30/9/2013

2. Hồ sơ chuyển sang hệ tự túc gồm có:

- Đơn xin tiếp tục thực hiên luận văn thạc sĩ theo mẫu như sau:

2.1.  Mẫu số 1: Dành cho học viên không đổi đề tài, không đổi CBHD (file đính kèm)

2.2.  Mẫu số 2: Dành cho học viên đổi đề tài và không đổi CBHD (file đính kèm)

2.3.  Mẫu số 3: Dành cho học viên đổi đề tài và đổi CBHD (file đính kèm)

Nếu học viên thuộc diện 2.2. và 2.3 thì phải nộp thêm:

- Phiếu đăng ký đề tài luận văn (file đính kèm)

- Đề cương đề tài luận văn  thạc sĩ (file đính kèm)

Học viên làm hồ sơ theo mẫu trên mạng, hoàn tất đủ hồ sơ theo như quy định và nộp  tại Phòng đào tạo sau đại học.

Thời hạn đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/12/2011. Quá hạn trên những học viên không nộp hồ sơ xem như chấm dứt khóa học. Mọi khiếu nại về sau Trường không giải quyết.

Chú ý:

- Học viên nào chưa đóng đủ học phí theo quy định thi phải đóng học phí trước khi được xét chuyển sang hệ tự túc (đóng vào ngày nộp hồ sơ chuyển sang hệ tự túc)

- Ngoài ra học viên phải đóng chi phí thực hiện và bảo vệ luận văn thạc sĩ như sau:

+ Chi phí hướng dẫn luận văn thạc sĩ: 2.100.000đ (đóng vào ngày nộp hồ sơ chuyển sang tự túc)

+ Chi phí bảo vệ luận văn thạc sĩ: 2.000.000đ (đóng vào ngày nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ)

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


Lê Đức Phúc


Thông báo nhận thẻ sinh viên làm lại

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ sáu, 13 Tháng 5 2016

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN THẺ SINH VIÊN

(Đăng ký làm lại thẻ từ ngày 30/09/2011 đến 08/11/2011)

Các sinh viên có tên trong danh sách đến phòng CTSV để nhận Thẻ kể từ ngày 25/11/2011.

STT

MSSV

HỌ TÊN

KHÓA

1

0714039

Hoàng Anh

2007

2

0716125

Tống Thành Thà

2007

3

0719063

Phạm Văn Thảo

2007

4

0722028

Trần Trung Hiếu

2007

5

0811098

Vũ Văn Trọng Nghĩa

2008

6

0811236

Vũ Hồng Hà

2008

7

0811252

Nguyễn Huỳnh Quốc Huy

2008

8

0811270

Nguyễn Hoàng Lực

2008

9

0812047

Trương Quốc Chiến

2008

10

0812155

Phan Hiển

2008

11

0812193

Đào Ngọc Hùng

2008

12

0812323

Lê Đỗ Hoàng Nam

2008

13

0812357

Nguyễn Văn Nhân

2008

14

0812400

Cao Hồng Phước

2008

15

0812402

Quách Ngọc Phước

2008

16

0812551

Vũ Cao Trí

2008

17

0812634

Tô ứng Vũ

2008

18

0813032

Nguyễn Vũ Hiền Đức

2008

19

0813055

Trần Đăng Khôi

2008

20

0813087

Phạm Phúc Nhi

2008

21

0813104

Đặng Thanh Sơn

2008

22

0813114

Phí Ngọc Thành

2008

23

0814257

Lê Công Văn

2009

24

0815316

Lê Nguyễn Đăng Khoa

2008

25

0815359

Chung Duy Linh

2008

26

0815373

Phan Thùy Linh

2008

27

0815439

Nguyễn Thị Bích Nga

2008

28

0815550

Phí Thị Minh Phương

2008

29

0815636

Nguyễn Quang Thái

2008

30

0816081

Phạm Hoàng Duy

2008

31

0816182

Tạ Đình Hoàng

2008

32

0816220

Trần Duy Khanh

2008

33

0816560

Phạm Quốc Tuấn

2008

34

0817429

Lê Nguyễn Thủy Tiên

2008

35

0818001

Đoàn Thị Mai Anh

2008

36

0818166

Nguyễn Thùy Linh

2008

37

0818237

Trần Văn Phong

2008

38

0819029

Trần Ngô Bửu Ngọc

2008

39

0819031

Phan Thành Nguyên

2008

40

0820062

Nguyễn Xuân Hoàng

2008

41

0820107

Lê Mộng Bảo Nguyên

2008

42

0822122

Nguyễn Ngọc Thanh Kiều

2008

43

0822151

Huỳnh Thị Thanh Ly

2008

44

0911080

Trần Thị Hoàng Lan

2009

45

0911106

Nguyễn Đức Nam

2009

46

0911191

Nguyễn Quốc Tuấn

2009

47

0911214

Võ Vũ An

2009

48

0911226

Lê Dung

2009

49

0911291

Phùng Thị Nghĩa

2009

50

0911344

Phạm Thị Thu

2009

51

0912169

Nguyễn Trọng Huân

2009

52

0912236

Nguyễn Tấn Khương

2009

53

0912261

Đặng Hoàng Long

2009

54

0912489

Võ Minh Trí

2009

55

0913077

Huỳnh Kim Phôn

2009

56

0913304

Nguyễn Linh Thủy

2009

57

0914015

Ngô Thuỳ An

2009

58

0914066

Nguyễn Trương Ngọc Hiền

2009

59

0914118

Nguyễn Thị Kiều Loan

2009

60

0914214

Lê Duy Thăng

2009

61

0914235

Phạm Thị Ngọc Thủy

2009

62

0914313

Đặng Lê Hoàng Yến

2009

63

0915321

Lý Hải Ngân

2009

64

0915421

Chu Quang Quý

2009

65

0915494

Trịnh Thị Thơm

2009

66

0916043

Nguyễn Chí Danh

2009

67

0916358

Lê Nguyễn Thu Trang

2009

68

0917252

Lê Thị Phương

2009

69

0918314

Trần Nguyễn Bảo Ngọc

2009

70

0918656

Đinh Như Quỳnh

2009

71

0919059

Lê Minh Sang

2009

72

0919103

Nguyễn Anh Danh

2009

73

0919220

Tống Trần Vinh

2009

74

0919226

Trần Thị Nhung

2009

75

0920223

Trần Thị Như Thắm

2009

76

0921087

Cao Văn Triều

2009

77

0921196

Nguyễn Văn Út

2009

78

0922007

Phan Lê Hà An

2009

79

0922101

Phan Thị Huệ

2009

80

1011045

Lê Vũ Hải

2010

81

1011094

Vũ Trần Minh Khương

2010

82

1011175

Hoàng Hữu Tài

2010

83

1011190

Nguyễn Chiến Thắng

2010

84

1011217

Nguyễn Dương Thanh Tiện

2010

85

1011254

Lê Huy Vũ

2010

86

1011303

Nguyễn Thị Thanh Hảo

2010

87

1012332

Võ Thanh Quang

2010

88

1013041

Phan Hồng Đô

2010

89

1013061

Trần Văn Hoàng

2010

90

1013247

Phạm Thị Diệu Hân

2010

91

1015322

Cao Hoài Nhơn

2010

92

1015599

Lê Nguyễn Thanh Phương

2010

93

1015897

Lê Bảo Trân

2010

94

1016151

Nguyễn Hồng Huệ

2010

95

1016223

Nguyễn Hữu Mạnh

2010

96

1017122

Lê Quốc Hưng

2010

97

1017201

Trần Thị Hồng Nhung

2010

98

1017264

Ngô Thị Ngọc Lan Thảo

2010

99

1018144

Trần Quang Hoàng

2010

100

1018333

Lê Thị Minh Quân

2010

101

1018417

Nguyễn Thị Minh Thi

2010

102

1019234

Trịnh Công Hải

2010

103

1019270

Huỳnh Trọng Nhân

2010

104

1020005

Phan Lý Trúc Anh

2010

105

1020104

Vũ Thị Phương Linh

2010

106

1020177

Nguyễn Duy Sang

2010

107

1020205

Nguyễn Đình Thảo

2010

108

1021035

Phạm Hồng Hảo

2010

109

1021241

Đỗ Thùy Phương Trang

2010

110

1022274

Nguyễn Thị Thu Thảo

2010

111

1114092

Nguyễn Vũ Duy Khang

2011

112

1119140

Võ Thị Huê

2011

113

1122010

Trần Lam Trường An

2011 

Thông báo nhận Thư mời học bổng Toyota

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ sáu, 13 Tháng 5 2016

Mời những SV có tên trong danh sách sau đến phòng Công tác Sinh viên nhận Thư mời HB Toyota.

Han cuối nhận Thư mời: 16g ngày 06/12/2011

 

STT MSSV HỌ TÊN GHI CHÚ
1 0820136 Lê Bình Sơn
2 0820171 Lưu MinhTiến
3 1020231 Mai Thanh Tín
4 1013106 Nguyễn Giang Nam
5 0813067 Hoàng Huy Long
6 0922239 Lê Thị Song Thảo
7 0813038 Võ Vân Anh Hân
8 1013017 Nguyễn Công Chất
9 0817241 Bùi Thị Thu Nga
10 0913188 Nguyễn Anh Hào
11 0920221 Hoàng Đình Thái Nhóm SV đoạt giải nhất cuộc thi S-idear
12 0920232 Trần Vi Thủy
13 0920184 Vũ Trần Kiên

 


 

Thông báo về buổi nói chuyện chuyên đề "Tình yêu và sức khỏe giới tính" dành cho SV

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ sáu, 13 Tháng 5 2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

____________

Số: 38/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Tp.HCM, ngày 02 tháng 12 năm 2011

THÔNG BÁO

Nhằm thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe sinh viên và giúp sinh viên hiểu đúng về tình yêu và sức khỏe giới tính, Nhà trường tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về tình yêu và sức khỏe giới tính do Thạc sĩ Bác sĩ Đỗ Minh Quang - Bộ môn Sinh lý học, trường Đại học Y Dược TP.HCM thuyết trình tại hai cơ sở sau:

 

1. Cơ sở Linh Trung:

  • Thời gian : 12h30 vào ngày 13/12/2011 (thứ 3)
  • Địa điểm : Hội trường B, cơ sở Linh Trung.

 

2. Cơ sở Nguyễn Văn Cừ:

  • Thời gian : 13h vào ngày 14/12/2011 (thứ 4)
  • Địa điểm : Giảng đường 1, cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

Ngoài nội dung thuyết trình tư vấn về sức khỏe giới tính, các sinh viên đến dự sẽ được giao lưu với ca sĩ, nghe những bài hát theo yêu cầu và được bốc thăm trúng thưởng các phần quà hấp dẫn, giải thưởng mỗi cơ sở như sau :

 

  • Giải I:              2 điện thoại di động.
  • Giải II:             10 thẻ nạp điện thoại 100.000đ.
  • Giải III:            20 thẻ nạp điện thoại 50.000đ.
  • Giải IV:           50 thẻ nạp điện thoại 20.000đ.

Để công tác tổ chức đạt được kết quả tốt, Nhà trường đề nghị sinh viên gửi danh sách đăng ký đến Đoàn trường, ưu tiên cho các sinh viên đăng ký sớm. Thời gian đăng ký bắt đầu từ ngày ra thông báo.

 

Lưu ý: sinh viên mang theo thẻ sinh viên để đối chiếu với danh sách đã được đăng kí.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

TRẦN CAO VINH


 

Thông báo nhận học bổng Pony Chung

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ sáu, 13 Tháng 5 2016

Mời những SV, học viên cao học có tên trong danh sách dưới đây nhận tiền HB Pony Chung

Thời gian: thứ 5, thứ 6 ngày 15 và 16/12/2011 từ 9g đến 15g

Địa điểm: Ban Công tác Sinh viên, phòng 424 nhà Điều hành ĐHQG (gặp anh Thành Thắng)

Khi đến nhận học bổng, SV và HV mang theo Thẻ SV hoặc CMND hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh

 

STT

Họ và tên

MSSV

Khoa/ ngành

1

Tô Ứng Vũ

0812634

CNTT

2

Trần Quang Tánh

1012367

CNTT

3

Nguyễn Công Thành

0812473

CNTT

4

Trần Thị Như Hoa

0719128

Khoa học vật liệu

5

Nguyễn Thành Long

0712260

CNTT

6

Lê Văn Chánh

Toán giải tích

7

Kiều Hữu Dũng

Toán giải tích


 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 6 trong tổng số 115

Lượt truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay1617
mod_vvisit_counterHôm qua521
Tổng lượng truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Liên kết :

CQ Đảng, Nhà nước
Các trường học
Trang thông tin đại chúng
Các Sở GD - ĐT
Các website khác