Danh mục Tổ chức

Chi bộ Đảng

Thông báo lịch học lớp "Kỹ năng thuyết trình và viết luận văn, luận án báo cáo khoa học thuộc lĩnh vực Sinh học"

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ năm, 12 Tháng 5 2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 7 năm 2014

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG

LỚP “KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH VÀ VIẾT LUẬN VĂN, LUẬN ÁN,

BÁO CÁO KHOA HỌC THUỘC LĨNH VỰC SINH HỌC

BẰNG TIẾNG ANH”

Ngày khai giảng: 18g00, ngày 14/7/2014

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo khai giảng lớp “Kỹ năng thuyết trình và viết luận văn, luận án, báo cáo khoa học thuộc lĩnh vực sinh học

1. Phụ trách giảng dạy: TS. Russell Braeuer,

TS. Nguyễn Thụy Vy

PGS.TS. Hồ Huỳnh Thùy Dương

2. Tổng số giờ học : 45 tiết

3. Ngôn ngữ giảng dạy    : Chương trình được giảng dạy toàn bộ bằng tiếng Anh do giảng viên bản ngữ phụ trách và có hỗ trợ của giảng viên người Việt

4. Đối tượng tham dự:

Sinh viên đại học có nhu cầu làm nghiên cứu hoặc có kế hoạch học tiếp ở bậc sau đại học trong và ngoài nước; học viên cao học, nghiên cứu sinh viết luận văn, luận án bằng tiếng Anh; người có nhu cầu đăng bài báo cáo khoa học trên các tạp chí quốc tế thuộc lĩnh vực Sinh học

5. Học phí: 2.000.000đ/ học viên. Học viên đăng ký ghi danh đến ngảy 14/7/2014 tại phòng ĐT Sau đại học.

Thời gian ghi danh: Sáng từ 7g30 -11g30; chiều 13g30 – 17g00. Riêng ngày 14/7/2014 ghi danh đến 18g00

6. Thời khóa biểu lớp:

- Khai giảng: 18g00, ngày 14/7/2014

- Lịch học:  3 buổi/ tuần, lịch cụ thể như sau

Ngày/ giờ học

Thứ 2

(18g – 19g30)

Thứ 4

(18g – 19g30)

Thứ 6

(18g – 19g30)

Phòng học

I.44

I.44

I.44

- Địa điểm học: Lầu 4 - Nhà I, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5

7. Mục tiêu khóa học:

Trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết để viết và thuyết trình một báo cáo khoa học bằng tiếng Anh.

Một số nét chính:

· Học viên được học cách viết bài báo, luận văn, luận án và dự án khoa học bằng tiếng Anh (từ vựng, cấu trúc, tổ chức, sắp xếp ý tưởng,…)

· Học viên được học cách thuyết trình một báo cáo khoa học ngắn và dài bằng tiếng Anh (từ vựng, cấu trúc, tổ chức, sắp xếp ý tưởng,…)

· Học viên sẽ sử dụng chủ đề nghiên cứu quan tâm để thực hành thuyết trình và viết bài báo khoa học.

8. Nội dung khóa học

Thời gian

Nội dung

Tuần 1

- Phương pháp và từ vựng khoa học

- Viết (V): Các dạng bài báo

- Thuyết trình (TT): Tổ chức thời gian, tiêu đề và giới thiệu

Tuần 2

- V: Cách viết phần Giới thiệu

- TT: HV thực hành thuyết trình phần giới thiệu

- TT: Trình bày dữ liệu

Tuần 3

- V: Cách viết phần Kết quả

- TT: Cách thuyết trình phần Kết quả - HV thực hành

Tuần 4

- V: Cách viết phần Kết luận – HV thực hành

- TT: Cách thuyết trình phần Kết luận

Tuần 5

- V: Cách viết phần Vật liệu phương pháp – Tài liệu tham khảo

- TT: Thực hành

Tuần 6

- V: Cách viết dự án

- TT: Chuẩn bị bài thuyết trình cuối khóa

Tuần 7

Thuyết trình cuối khóa

Tuần 8

Thuyết trình cuối khóa

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Lê Đức Phúc


Thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển Thạc sĩ CNTT chương trình phối hợp với JAIST

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ năm, 12 Tháng 5 2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 50 /SĐH

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 7  tháng 7  năm 2014

THÔNG BÁO

LỊCH PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chương trình phối hợp với  JAIST

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- HCM thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển thạc sĩ Công nghệ thông tin, chương trình phối hợp với JAIST, năm 2014 như sau:

1.  Ngày phỏng vấn: bắt đầu lúc 9g00,  ngày 30/7/2014.

(lịch phỏng vấn có thể kéo dài sang ngày 31/7/2014 nếu số thí sinh dự tuyển > 15)

2.  Địa điểm: phòng I.11, trường ĐH KH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

3.  Danh sách thứ tự thí sinh dự phỏng vấn (đính kèm)

4.  Nội dung thí sinh cần chuẩn bị tham gia phỏng vấn:

a.  Viết và trình bày tóm tắt bài khóa luận tốt nghiệp đại học bằng tiếng Anh, khoảng 1-2 trang A4

b.  Nội dung phỏng vấn chủ yếu về kiến thức chuyên môn của sinh viên ở bậc đại học và lĩnh vực nghiên cứu.

5.  Thí sinh phải có mặt đúng giờ theo qui định, thí sinh đi trễ sẽ không được phỏng vấn và xem như tự ý không tham dự xét tuyển.

 

Nơi nhận:

- Người dự tuyển

- ĐHQG-HCM (để báo cáo)

- Ban Giám hiệu (để báo cáo)

- Web: www.hcmus.edu.vn

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Lê Đức Phúc


 

Thông báo mở lớp Triết học dành cho học viên sau đại học

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ năm, 12 Tháng 5 2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 54 /SĐH

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14  tháng 7 năm 2014

THÔNG BÁO

v/v Mở lớp Triết học dành cho học viên sau đại học

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên- HCM thông báo mở lớp học môn Triết học, chương trình không chuyên dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh

1. Thời lượng môn học: 4 tín chỉ

2. Khóa học từ ngày: 5/8/2014  đến 20/9/2014 (dự kiến 7 tuần)

3. Lịch học trong tuần: tối thứ 3, thứ 5,  thứ 7 (từ 18g00 - 20g15)

4. Địa điểm học: Giảng đường 1, trường ĐH KH Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, HCM

5. Ngày thi cuối khóa: dự kiến chiều ngày 27/9/2014

a. Điều kiện được thi cuối khóa: Học viên phải có điểm thi giữa kỳ thì mới được dự kỳ thi cuối kỳ. Lịch làm bài thi giữa kỳ do Cán bộ giảng dạy thông báo tại lớp cho học viên.

b. Học viên vắng mặt trong buổi thi giữa kỳ (có lý do chính đángphải nộp đơn xin phép tại phòng ĐT SĐH. Tất cả lý do vắng mặt không xin phép tại phòng ĐT SĐH hay không có lý do chính đáng đều không được giải quyết dự thi cuối kỳ.

6. Cấp chứng chỉ môn học: sau khi học và thi đạt cả 3 phần: bài kiểm tra giữa kỳ, bài khóa luận và Bài thi cuối kỳ, học viên sẽ được cấp chứng chỉ sau đại học môn Triết học. Chứng chỉ Triết có giá trị sử dụng trong 3 năm tính từ ngày thi cuối khóa.

7. Ghi danh và đóng học phí: Học viên đăng ký ghi danh và đóng học phí tại phòng Đào tạo Sau đại học, trường ĐH Khoa học Tự Nhiên từ ngày ra thông báo đến 16g ngày 8/8/2014, trừ ngày 24, 25/7/2014. (có thể kết thúc ghi danh sớm hơn  thời hạn nếu số học viên đã đủ)

8. Khóa học dành cho học viên, NCS từ khóa 23/2013 trở về trước. Khóa 24/2014 không được tham dự lớp học này.

9. Học phí: 480.000đ/học viên. Không giải quyết hoàn trả học phí sau khi đã đăng ký ghi danh.

Ghi chú: Giảm 50% học phí cho đối tượng là CB-VC biên chế, hợp đồng dài hạn (HĐ xanh) và hợp đồng khoán (ít nhất 6 tháng) của trường ĐH KH Tự nhiên. Xuất trình hợp đồng lao động hay quyết định biên chế khi đăng ký ghi danh để được xét miễn giảm ngay khi đăng ký. Không giải quyết giảm học phí sau khi đã đăng ký và xuất biên lai.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


Lê Đức Phúc


 

Thông báo danh sách nhận thẻ sinh viên (sinh viên đăng ký làm lại thẻ từ ngày 23/6 đến ngày 02/7/2014)

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ năm, 12 Tháng 5 2016

Nhà trường thông báo đến tất cả các sinh viên đăng ký làm lại thẻ sinh viên trong khoảng thời gian từ ngày 23/6/2014 đến ngày 02/7/2014 đến nhận thẻ sinh viên mới, cụ thể:

  1. Danh sách sinh viên nhận thẻ: xem tại đây
  2. Thời gian: kể từ ngày ra thông báo (chỉ giải quyết trong thời gian tiếp sinh viên)
  3. Địa điểm:
  • Đối với sinh viên khóa 2012 và khóa 2013 bậc đại học, hệ chính quy: nhận tại cơ sơ Linh Trung, Thủ Đức - Dĩ An, Bình Dương
  • Các sinh viên các khóa còn lại (bao gồm bậc đại học và cao đẳng): nhận tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ.


 

Thông báo các môn học không mở trong học phần 3 của khóa 23/2013

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Thứ năm, 12 Tháng 5 2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  53 /SĐH

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7  năm 2014

THÔNG BÁO

V/v không mở một số môn cao học trong nhóm học phần 3 khóa 23

Theo quy chế đào tạo sau đại học, các môn học sau đây không mở được trong nhóm học phần 3 của khóa 23 do số lượng học viên đăng ký không đủ 10 người:

Stt

Tên môn học

Chuyên ngành

Số học viên ĐK

1

Ứng dụng hạt nhân trong công nghiệp

Vật lý hạt nhân nguyên tử và năng lượng cao

7

2

Ứng dụng hạt nhân trong nông nghiệp và y học

9

3

Các trạng thái và tính chất cơ lý của polyme

Hóa lý thuyết và hóa lý

9

4

Các phương pháp phân tích bề mặt

2

5

Quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường

Khoa học môi trường

6

Học viên đã đăng ký các môn học trên có thể:

- Chuyển sang môn học khác

- Hoặc rút lại học phí

Học viên đến phòng Sau đại học để làm thủ tục thay đổi đến trước 16g ngày 18/7/2014

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


 

Lê Đức Phúc


 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 6 trong tổng số 234

Lượt truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay653
mod_vvisit_counterHôm qua883
Tổng lượng truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Liên kết :

CQ Đảng, Nhà nước
Các trường học
Trang thông tin đại chúng
Các Sở GD - ĐT
Các website khác