Danh mục Tổ chức

Thông báo số 1 về Thi nâng ngạch GV lên GVC năm 2008

PDF.InEmail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐHKH TỰ NHIÊN

Số :  18 /KHTN-TCHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22  tháng 4 năm 2008

THÔNG BÁO

( V/v : Đăng ký thi nâng ngạch GV lên GVC năm 2008 )

Kính gởi : Các đơn vị trong Trường

Căn cứ Công văn số 593/ĐHQG-TCCB ngày 18/4/2008 của Đại học Quốc gia Tp.HCM V/v thi nâng ngạch GV lên GVC của ĐHQG-HCM vào tháng 11/2008, Trường ĐHKH Tự Nhiên đề nghị đơn vị lập danh sách giảng viên có nhu cầu và đủ điều kiện dự thi ( đính kèm ) về Phòng TC-HC trước ngày 05/5/2008

Điều kiện dự thi :

  • - Là viên chức có quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch giảng viên từ 9 năm trở lên, có hệ số lương là 3,66.

- Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu trình độ của ngạch giảng viên chính :

+ Có bằng Thạc sĩ trở lên

+ Ngoại ngữ trình độ C hoặc tương đương trở lên

+ Chứng chỉ lý luận dạy đại học và chứng chỉ đầu ra Triết học SĐH

  • - Có phẩm chất đạo đức và ý thức kỷ luật tốt, có khả lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  • - Có tối thiểu 2 công trình khoa học cấp Trường trở lên

Trân trọng kính chào.

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận :                                 Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chánh

- Như trên                                                          ( đã ký )

- Lưu VT                                                      Trần Phong Dũng

 

 

Lượt truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay216
mod_vvisit_counterHôm qua0
Tổng lượng truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Liên kết :

CQ Đảng, Nhà nước
Các trường học
Trang thông tin đại chúng
Các Sở GD - ĐT
Các website khác