Danh mục Tổ chức

Đăng ký môn học học phần 3 của cao học khóa 23/2013 đợt 1, đợt 2

PDF.InEmail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

v/v Đăng ký tín chỉ học phần 3 chương trình cao học khóa 23/2013


TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Đề nghị học viên cao học của các chuyên ngành đã có lịch học các môn được mở trong danh sách đính kèm đến phòng Đào tạo Sau đại học đăng ký tín chỉ môn học cho nhóm học phần 3.

Thời gian đăng ký: ngày 25/6/2014 và ngày 27/6/2014.

Mức thu: 360.000đ/1tín chỉ

Mẫu phiến đăng ký (mẫu đính kèm)

Thời khóa biểu: học viên xem cụ thể ở khoa, bộ môn.

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2014

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Lê Đức Phúc

Lượt truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay703
mod_vvisit_counterHôm qua1474
Tổng lượng truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Liên kết :

CQ Đảng, Nhà nước
Các trường học
Trang thông tin đại chúng
Các Sở GD - ĐT
Các website khác